https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

ESG-palvelut

ESG-olennaisuusanalyysi

Vastuullisuusstrategiat kehittyvät konkreettisemmiksi ja vastuullisuudesta viestiminen sijoittajalähtöisemmäksi. Uudet raportointivaateet painottavat sekä taloudellisesti merkittävien ESG asioiden tunnistamista ja niistä raportoimista, että toisaalta vaikutuksiltaan merkittävien asioiden tunnistamista ja niistä raportoimista. Myös sijoittajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita erottelemaan olennaisimmat asiat tarinankerronnasta, ja haluavat nähdä merkittävät teemat osana sijoittajatarinaa.

Meillä Inderesillä on erinomainen näkyvyys eri toimialojen liiketoiminnallisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin, mukaan lukien vihreän siirtymän eri tulokulmat. Pystymme auttamaan olennaisten asioiden tunnistamisessa sekä taloudellisten ja ympäristö/sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa ja tuomaan esiin ne osa-alueet, joihin panokset sekä toiminnassa että raportoinnissa on jatkossa hyvä laittaa. Osaamisemme sijoittajaviestinnässä, toimiala-analyysissä sekä ESG strategioissa on omiaan auttamaan asiakkaitamme arvioimaan heidän liiketoimintansa kannalta merkittävimmät ESG osa-alueet, ja viestimään niistä selkeästi, ytimekkäästi ja uskottavasti.

Olennaisuusanalyysimme kautta saat muun muassa:

  • Selkeän taulukon, jossa yrityksesi ESG näkökulmat on arvioitu taloudellisten sekä yhteiskunnallisten vaikutusten kautta

  • Listan niistä kansainvälisistä kestävän kehityksen standardeista ja sitoumuksista, joita yrityksesi on järkevä huomioida jatkossa vastatakseen sidosryhmien ja kasvavan lakiviidakon vaateisiin

  • Selkeät määritelmät taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten raja-arvoiksi

  • Listan mittareista, joita implementoida seuraavien muutamien vuosien aikana

  • Suosituksen raportoinnin kehittämisestä seuraavien muutaman vuoden aikana

Vastuullisuus- ja sidosryhmäkysely

Vastuullisuus, ESG, on liiketoimintariskien ja mahdollisuuksien hallitsemisen lisäksi myös viestintää ja keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Uudet raportointivaateet painottavat myös sidosryhmävuorovaikutuksen merkitystä, kun raportoitavia kestävyysasioita listataan.

Inderesin vastuullisuus- ja sidosryhmäkyselyn avulla tavoitat oleelliset sidosryhmät tehokkaasti ja nopeasti. Sijoittajien näkemysten kartoitus on merkitykseltään kasvamassa ja meillä on tarjota asiakkaillemme erinomainen rajapinta sijoittajien ja yritysten välillä. Voimme myös tarvittaessa räätälöidä kyselyä laajemmilla sijoittajatutkimuksilla. Työkalun ja toimintamallimme joustavuuden ansiosta myös asiakkaiden ja muiden oleellisten sidosryhmien näkemysten kartoitus on yksinkertaista ja tehokasta.

Yhteystiedot

Karoliina Loikkanen
Head of ESG Solutions
+358 400 960 566
karoliina.loikkanen@inderes.fi

Karoliina on työskennellyt eri ESG-teemojen parissa kansainvälisissä pörssiyrityksissä yli 15 vuoden ajan.

Hänellä on laaja kokemus ESG -strategioiden rakentamisesta, päivittämisestä ja implementoinnista sekä ESG-sidosryhmäviestinnästä.