https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Inderesin palkitsemisella on kaksi pääperiaatetta: saada oikeat ihmiset tiimiin ja pitää oikeat ihmiset tiimissä. Yhtiön palkitseminen rakentuu näiden kahden periaatteen ympärille, ja Inderesillä ei ole käytössä erillisiä bonusjärjestelyitä tai johdon kannustinjärjestelmiä. Kaikkien työntekijöiden palkitseminen perustuu kiinteään palkkaan, henkilöstöetuihin sekä henkilöstöomistajuutta tukeviin ohjelmiin.

Lisätäksemme houkuttelevuuttamme työnantajana ja sitouttaaksemme työntekijämme Inderesin pitkäjänteiseen kehittämiseen lanseerasimme vuonna 2023 työntekijöille suunnatun osakesäästöohjelman.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Inderes Oyj:n hallitus päätti 25.4.2023 perustaa Inderes Oyj:n ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden vakituisille työntekijöille suunnatun osakesäästöohjelman. Osakesäästöohjelman myötä Inderes Oyj:n ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden vakituisilla työntekijöillä oli mahdollisuus sijoittaa Inderes Oyj:n liikkeelle laskemiin uusiin osakkeisiin.

Osakesäästöohjelmassa merkintähintana oli Inderes Oyj:n osakkeen transaktiovolyymipainotettu keskimääräinen päivähinta 24.1.2023 ja 24.4.2023 välisenä aikana vähennettynä kymmenellä prosentilla. Ohjelmaan osallistuminen edellytti, että työntekijä ei ole myynyt mitään omistamiaan Inderes Oyj:n osakkeita 24.10.2022 ja 24.4.2023 välisenä aikana.

Työntekijät, jotka sitoutuvat ohjelmaan kahden vuoden säästökauden ajaksi saavat palkkioksi sitoutumisestaan yhden lisäosakkeen (brutto) yhtä hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää muun muassa työsuhteen jatkumista ja hankittujen osakkeiden pitämistä henkilökohtaisessa omistuksessa koko säästökauden 28.4.2023-28.4.2025 ajan. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä ei myy mitään omistamiaan Inderes Oyj:n osakkeita kuuden kuukauden aikana merkintähetkestä.

Osakesäästöohjelman ehtojen perusteella laskettiin liikkeeseen yhteensä 20 545 osaketta, jotka vastaavat 1,2 prosenttia Inderes Oyj:n kokonaisosakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista ja noin 1,2 prosenttia kokonaisosakemäärästä uusien osakkeiden antamisen jälkeen.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin