https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Palvelut pörssiyhtiöille

Sijoittajatutkimukset

Sijoittajatutkimukset

Sijoittajatutkimukset ovat oiva keino kerätä palautetta pääomamarkkinoilta esimerkiksi pääomamarkkinapäivien, toimitusjohtajavaihdosten tai strategialanseerausten yhteydessä. Inderesin sijoittajatutkimusten kohderyhmät kattavat pien- ja ammattisijoittajat, institutionaaliset sijoittajat sekä analyytikot.

Inderes.fi-alustaan kytkeytyneellä sijoittajasentimenttityökalulla tavoitamme tehokkaasti piensijoittajat ja saamme markkinoiden laajimman otannan sijoittajatutkimuksiin, minkä lisäksi pystymme vertailemaan tuloksia valittujen verrokkiyhtiöiden kesken. Sentimenttityökalua voi hyödyntää yksittäisten sijoittajatutkimusten lisäksi sijoittajaviestinnän jatkuvaan kehittämiseen.

Sijoittajatutkimusten laajaa otantaa täydennetään institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille kohdennetulla Perception study -tutkimuksella. Pystymme myös vertailemaan tuloksia piensijoittaja- ja ammattisijoittajasegmenttien sekä analyytikoiden välillä.

Toteutamme kyselyt yksinomaan online-kyselyinä, mikä mahdollistaa tutkimuksen kustannustehokkaan toteutuksen.

Inderes Sijoittajasentimentti-työkalu

Inderesin sijoittajasentimenttikartoitus auttaa pörssiyhtiötä mittaamaan ja selvittämään sijoittajaviestintänsä laatua. Sijoittajat pystyvät antamaan inderes.fi- ja kauppalehti.fi-alustoilla sekä yhtiön omalla sijoittajasivulla jatkuvasti palautetta siitä, miten he näkevät yhtiön sijoituskohteena ja kuinka hyvin yhtiö on onnistunut sijoittajaviestinnässään sekä omistajiensa palvelemisessa. Pörssiyhtiöt voivat hyödyntää palautetta markkinaodotusten hallinnassa ja oman sijoittajaviestintänsä kehittämisessä.

Data yhdistettynä syvälliseen kohdeyhtiötuntemukseemme auttaa paikallistamaan yhtiön sijoittajaviestinnän kehityskohdat ja kehittämään yhtiön sijoittajatarinaa sijoittajan näkökulmasta.

Sijoittajasentimenttityökalu mahdollistaa myös sijoittajaviestinnän säännöllisen mittaamisen. Yhtiöille tämä tarkoittaa systemaattisempaa, tavoitteellisempaa ja laadukkaampaa sijoittajaviestintää.

Sentimenttityökalun yleisnäkymä

null

Sentimenttityökalun verrokkinäkymä

null

Sentimenttityökalu sijoittajaviestinnän kehittäjänä:

Pääsy reaaliaikaiseen sentimenttidataan


Mahdollisuus ladata sentimenttidata valmiiseen presentaatiomuotoon

Sijoittajasentimentin avoimet palautteet

Inderesin tuottama sentimenttiyhteenveto kuukausittain

Tulosten vertailu kuuden verrokkiyhtiön kesken

Ajallinen kehitys sijoittajasentimentin mielipiteistä

Räätälöity Perception Study -selvitys

Online-muodossa toteutettava Perception Study -selvitys on kustannustehokas ja vaivaton tapa kerätä palautetta pääomamarkkinoilta sijoittajaviestinnän tueksi.

Selvityksellä pyritään kartoittamaan eri sidosryhmien, kuten ammattisijoittajien, institutionaalisten sijoittajien, analyytikoiden ja yksityissijoittajien näkemyksiä. Palautteenkeruu voidaan rajata myös yksittäiseen tapahtumaan, kuten strategiauudistuksen tai yritysjärjestelyn yhteyteen.

Perception study -selvitys tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen sijoittajakentästä, ja sen tuloksia voi hyödyntää monipuolisesti yhtiön sijoittajaviestinnän ja sijoittajatarinan kehittämisessä. Tarjoamme valmiita kysymyspatteristoehdotuksia tai räätälöimme kysymykset yhdessä yhtiökohtaisesti.

Perception Study -referenssit

Yhteystiedot

null

Minna Avellan

Liiketoimintajohtaja, IR Solutions
minna.avellan(at)inderes.fi
puh. 040 533 7932