https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Hallinnointi

Hallinnointi

Inderes noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen osakeyhtiölakia sekä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä. Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin (2020) suosituksia. Yhtiö kuitenkin pyrkii noudattamaan hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin, mutta se ei raportoi suosituksista poikkeamisistaan.

Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.

Osakkeenomistajat käyttävät oikeuksiaan pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle yhtiön hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista.
Lisäksi yhtiön toimintaa sääntelee hallinnon työjärjestys.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin