https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Inderes Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on sijoittajapalveluiden sekä viestintään liittyvien palveluiden ja ohjelmistojen tuottaminen ja myynti. Lisäksi yhtiö voi tarjota yritys- ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä palveluita. Yhtiö voi myös omistaa arvopapereita.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja jonka palkitsemisesta päättää hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokouksen paikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Poistettu

8 § Poistettu

9 § Yhtiön toiminnan tarkoituksena on palvella sen työntekijöitä, yhteisöä ja asiakkaita sekä tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.