https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Meistä

Historia

Historia

Inderes Oy on perustettu vuonna 2009. Yhtiö syntyi intohimoisten osakesijoittajien perustamana harrastuspohjalta, eikä sillä alkuvuosina ollut liiketoiminta-ajatusta tai strategiaa. Nykymuotoinen liiketoimintamalli alkoi muodostua vuonna 2011, kun yhtiö solmi ensimmäisten pörssiyhtiöiden kanssa tilausanalyysisopimukset. Mallissa kohdeyhtiö rahoittaa omistajiensa ja sijoittajien puolesta itsestään tehtävän osakeanalyysin.

Video: Inderesin lyhyt historia

Youtube: Inderesin lyhyt historia

Palvelukonsepti syntyi yhtiöiden ja sijoittajien kysynnän ja toiveiden pohjalta. Perinteisen pankkien osakeanalyysin tarjonta oli finanssikriisin jälkeen romahtanut, jättäen markkinalle tyhjiön niin pörssiyhtiöiden kuin sijoittajien näkökulmasta. Kohdeyhtiön rahoittaman analyysin avulla tämä tyhjiö pystyttiin täyttämään tarjoamalla kaikille yhtiöille ja sijoittajille pääsy laadukkaaseen analyysiin.

Tilausanalyysipalveluiden kysyntä pörssiyhtiöiden keskuudessa lähti nopeasti kasvamaan vuosina 2013–2015 eikä Suomen markkinalla ollut juurikaan suoraa kilpailua. Liiketoimintamallin riippumattomuutta kyseenalaistettiin alkuvuosina voimakkaasti, mihin yhtiö vastasi keskittymällä laatuun ja sijoittajien palveluun.

Vuoden 2021 alussa yhtiö käynnisti strategiatyön rakentaakseen yhtenäisen palvelutarjooman pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä on Suomessa ja Ruotsissa asiakkaana yli 400 pörssiyhtiötä, jotka käyttävät yhtä tai useampaa yhtiön tarjoamaa palvelua. Aktiivisen sijoittajayhteisön jäsenmäärä on kasvanut 75 000 aktiiviseen käyttäjään. Yhtiön näkemyksen mukaan tämä luo hyvän alustan tulevalle liikevaihdon kasvulle pörssiyhtiökohderyhmässä sekä entistä kattavampien sisältökokonaisuuksien tarjoamisen pohjoismaiselle sijoittajakohderyhmälle.

Vaikuttavuus

Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Finanssiala on perinteisesti rakentunut palvelemaan rajattua etuoikeutettua joukkoa, kun taas ekosysteemimme on avoin kaikille sijoittajille ja yrityksille. Mielestämme tieto on sijoittajan perusoikeus.
Uskomme, että läpinäkyvä tieto luo ihmisille paremmat edellytykset sijoittaa yrityksiin sekä kehittyä pitkäjänteisenä sijoittajana ja omistajana. Vastaavasti se antaa hyville yrityksille paremmat edellytykset kerätä pääomia kasvuun ja investointeihin.

Uskomme, että tiedon läpinäkyvyys tekee markkinoista pitkällä tähtäimellä vakaammat.

Arvot

Toimintamme perustuu neljään arvoon: riippumattomuus, intohimo, laatu ja pitkäikäisyys.

Riippumattomuus add

Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että perustamme sijoitusanalyysit tosiseikkoihin ja voimme antaa kriittisiä arvioita asiakkaistamme.

Intohimo add

Intohimo tarkoittaa sitä, että etsimme vain sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia, joita kohtaan koemme intohimoa.

Laatu add

Laatu tarkoittaa sitä, että toimitamme asiakasprojektit aina laadukkaasti eikä pelkästään kustannukset huomioiden.

Pitkäikäisyys add

Pitkäikäisyys näyttäytyy siinä, että olemme sitoutuneet tekemään päätöksiä huomioiden sidosryhmät järjestyksessä: henkilöstö, yhteisö, asiakkaat ja osakkeenomistajat. Olemme valmiita uhraamaan lyhyen aikavälin tulosta, jos sen katsotaan olevan pitkäikäisyyden kannalta perusteltua.