https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Sijoittajat

Strategia ja tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2021 listautumisen jälkeen Inderes on luonut perustan pohjoismaisen sijoittajat ja pörssiyhtiöt yhdistävän verkoston luomiseksi. Inderes-alustaamme kytkeytyy tällä hetkellä yli 400 pörssiyhtiöasiakasta pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Samalla palvelutarjontamme on laajentunut kattamaan olennaisimmat pörssiyhtiöiden tarvitsemat ratkaisut. Strategiakaudella 2023-2027 aikana rakennamme perustan pohjoismaiselle toimintamallille. Keskitymme strategiassamme neljään valittuun päätuotteeseen (osakeanalyysi, IR-tapahtumat, yhtiökokoukset ja IR-ohjelmistot) sekä kolmeen valittuun maantieteelliseen markkinaan (Ruotsi, Suomi ja Tanska). Pyrimme kohti tavoitteitamme kolmen valitun kärkiteemaan kautta: tuotteistus ja myynti, Ruotsi ja kansainvälinen Inderes.

Strategian kärkiteemat ja tunnistetut esteet

Tunnistetut esteet

Osana strategiatyötä Inderesin tiimi on tunnistanut seuraavat esteet kansainvälisen kasvun tiellä:

  • Inderesin heikko tunnettuus Suomen ulkopuolisilla markkinoilla.

  • Tuotetarjooman ja myyntimallien rakentaminen Ruotsissa.

  • Kansainvälisen organisaatiokulttuurin kehittäminen.

  • Sijoittajayhteisön rakentaminen Suomen ulkopuolisilla markkinoilla.

Strategian kärkiteemat

  • Tuotteistus ja myynti

  • Ruotsi

  • Kansainvälinen Inderes

Tuotteistuksen tavoitteena on tehdä Inderesin pörssiyhtiöille tarjottavista tuotteista helpommin ostettavia, toimitettavia ja myytäviä. Oman ohjelmistokehityksen avulla vahvistetaan tuotteiden automaatiota ja skaalautuvuutta sekä vapautetaan resursseja kasvuun. Vahvistamme myyntiorganisaatiota ja -kyvykkyyksiä tukemaan kansainvälistä kasvua.

Ruotsin markkina on Inderesin tärkein kasvumarkkina strategiakaudella. Luodaksemme tunnettuutta pörssiyhtiöiden ja sijoittajayhteisön keskuudessa tulemme käynnistämään analyysiseurantoja valikoiduista kiinnostavista ruotsalaisista yhtiöistä sekä pilotoimaan maksuttomilla malleilla myös muita tuotteita. Lyhyen aikavälin kasvu tulee tapahtumaliiketoiminnasta, jossa meillä on kasvumahdollisuuksia monistamalla toimivaksi todistettuja konsepteja. Tavoitteenamme on saavuttaa asema tunnettuna sijoittajamediana ja pörssiyhtiöiden IR-kumppanina Ruotsissa strategiakauden aikana.

Inderes on historiassa rakentunut vahvasti paikallisen toimintamallin ympärille ja onnistuakseen kansainvälisessä kasvussa meidän on rakennettava kansainvälistymiseen liittyviä kyvykkyyksiä. Jatkamme Playbookissa kuvatun ihmislähtöisen kulttuurin ja yhdessä johdetun organisaatiomallin aktiivista kehittämistä vastaamaan kansainvälistä toimintaa.

Taloudelliset tavoitteet

Inderesin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on:

  • Taloudellinen tavoite: ylläpitää 30–50 liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa vuosittain

  • Voitonjako: vuosittain kasvava absoluuttinen voitonjako, mikä sisältää osingonjaon ja omien osakkeiden ostot

Suomessa tavoittelemme strategiakaudella 2023–2027 kohtalaista kasvua ja vahvaa kannattavuutta. Ruotsissa painopiste on kasvussa. Ruotsin kannattavuuden arvioidaan olevan nollatasolla tai lievästi positiivinen lähivuodet liiketoiminnan ylösajovaiheessa ja parantuvan kauden loppua kohden. Tanskassa toimimme kumppanimallilla, jossa myynti pohjautuu HC Andersen Capitalin kasvuun perustuviin lisenssimaksuihin.

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme